กฎหมาย : พระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงล่าสุด)

ทั้งฉบับ [ฉบับล่าสุด]

tags : ไม่พบ tags

การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

  1. ปัจจุบัน : ทั้งฉบับ (พ.ศ.2503) มาตราปัจจุบัน

พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 (ปรับปรุงล่าสุด)

paparclip

บันทึก :

คำอธิบายตัวบท

  1. ยังไม่มีคำอธิบายตัวบท

บันทึกส่วนตัว

    คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงส่วนนี้

    กรุณา เพื่อปลดล็อค บันทึกส่วนตัว และบริการอื่นๆ

    *บริการส่วนนี้ ฟรี เพียงคุณเป็นสมาชิกกับ LawDD

paparclip

คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง

  • ไม่พบคำพิพากษาที่อ้างอิงถึง

ลูกบท

  • ไม่พบกฎหมายลำดับรอง

รายละเอียดมาตรา

paparclip
facebook
twitter
google plus

มาตรา

กลับสู่ด้านบน