Infographic : กฎหมายพิเศษ > กฎหมายปกครอง

now loading...

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 2539 มาตรา 44,45
5467
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 2539 มาตรา 44,45

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 2539 มาตรา 44,45

โดย LawDD

Tags :

ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้ในคดีปกครอง
565
ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้ในคดีปกครอง

ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้ในคดีปกครอง

โดย LawDD

Tags :

หน่วยงานทางปกครอง คือ ?
1989
หน่วยงานทางปกครอง คือ ?

หน่วยงานทางปกครอง คือ ?

โดย LawDD

Tags :

การใช้อำนาจที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง
562
การใช้อำนาจที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง

การใช้อำนาจที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

รูปแบบการฟ้องคำสั่งของหน่วยงานทางปกครอง
542
รูปแบบการฟ้องคำสั่งของหน่วยงานทางปกครอง

รูปแบบการฟ้องคำสั่งของหน่วยงานทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

หลัก คำสั่งทางปกครองต้องออกโดยอำนาจตามกฎหมายไม่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ
599
หลัก คำสั่งทางปกครองต้องออกโดยอำนาจตามกฎหมายไม่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ

หลัก คำสั่งทางปกครองต้องออกโดยอำนาจตามกฎหมายไม่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ

โดย LawDD

Tags :

การใช้อำนาจทางบริหารในการออกคำสั่งทางปกครอง
599
การใช้อำนาจทางบริหารในการออกคำสั่งทางปกครอง

การใช้อำนาจทางบริหารในการออกคำสั่งทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง
729
องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง

องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

facebook
twitter
google plus

สารบัญ

กลับสู่ด้านบน