Infographic : กฎหมายพิเศษ > กฎหมายปกครอง

now loading...

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 2539 มาตรา 44,45
5084
การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 2539 มาตรา 44,45

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง 2539 มาตรา 44,45

โดย LawDD

Tags :

ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้ในคดีปกครอง
490
ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้ในคดีปกครอง

ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งที่ใช้ในคดีปกครอง

โดย LawDD

Tags :

หน่วยงานทางปกครอง คือ ?
1891
หน่วยงานทางปกครอง คือ ?

หน่วยงานทางปกครอง คือ ?

โดย LawDD

Tags :

การใช้อำนาจที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง
467
การใช้อำนาจที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง

การใช้อำนาจที่ไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

รูปแบบการฟ้องคำสั่งของหน่วยงานทางปกครอง
417
รูปแบบการฟ้องคำสั่งของหน่วยงานทางปกครอง

รูปแบบการฟ้องคำสั่งของหน่วยงานทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

หลัก คำสั่งทางปกครองต้องออกโดยอำนาจตามกฎหมายไม่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ
545
หลัก คำสั่งทางปกครองต้องออกโดยอำนาจตามกฎหมายไม่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ

หลัก คำสั่งทางปกครองต้องออกโดยอำนาจตามกฎหมายไม่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติ

โดย LawDD

Tags :

การใช้อำนาจทางบริหารในการออกคำสั่งทางปกครอง
540
การใช้อำนาจทางบริหารในการออกคำสั่งทางปกครอง

การใช้อำนาจทางบริหารในการออกคำสั่งทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง
615
องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง

องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง

โดย LawDD

Tags :

facebook
twitter
google plus

สารบัญ

กลับสู่ด้านบน