Infographic : คำพิพากษาฎีกา > วิธีพิจารณาความอาญา

now loading...

ความผิดซึ่งหน้า 1
304
ความผิดซึ่งหน้า 1

ความผิดซึ่งหน้าต้องผลโดยบังเอิญเท่านั้น จริงเหรอ?

โดย LawDD
ประมาททั้งคู่
233
ประมาททั้งคู่

ประมาททั้งคู่ ผู้ตายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ป.วิ.อ. มาตรา2(4),5(2) ,30

โดย LawDD
เคลื่อนย้ายศพ
175
เคลื่อนย้ายศพ

เคลื่อนย้ายศพ ใครเสียหาย? >> รัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรง ตามป.วิ.อ.มาตรา2(4)

โดย LawDD

Tags :

หลอกฉันให้เล่นพนัน
145
หลอกฉันให้เล่นพนัน

หลอกฉันให้เล่นพนัน มาตรา2(4)

โดย LawDD
ขอแค่ได้ครอบครอง
156
ขอแค่ได้ครอบครอง

ขอแค่ได้ครอบครอง มาตรา 2(4)

โดย LawDD
สมัครใจเข้าวิวาท
202
สมัครใจเข้าวิวาท

สมัครใจเข้าวิวาท คำพิพากษาฎีกาที่ 1191/2537 มาตรา2(4) , 5(2)

โดย LawDD
กลางวันปิด กลางคืนออก มีพฤติการณ์น่าสงสัย
153
กลางวันปิด กลางคืนออก มีพฤติการณ์น่าสงสัย

กลางวันปิด กลางคืนออก มีพฤติการณ์น่าสงสัย คำพิพากษาฎีกาที่ 5479/2536 มาตรา 69

โดย LawDD
แปลงซ่อนยาบ้า
161
แปลงซ่อนยาบ้า

แปลงซ่อนยาบ้า คำพิพากษาฎีกาที่1605/2544 มาตรา 92(4)

โดย LawDD
facebook
twitter
google plus

สารบัญ

กลับสู่ด้านบน