Infographic : กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ > ซื้อขาย

now loading...

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ
1392
สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ

สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์พิเศษ

โดย LawDD
สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือไม่
818
สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือไม่

สัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์เป็นสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือไม่

โดย LawDD
ห้ามไถ่ทรัพย์สินขายฝากเมื่อพ้นระยะเวลา
484
ห้ามไถ่ทรัพย์สินขายฝากเมื่อพ้นระยะเวลา

ห้ามไถ่ทรัพย์สินขายฝากเมื่อพ้นระยะเวลา

โดย LawDD
การให้อสังหาฯ , สังหาฯพิเศษ
459
การให้อสังหาฯ , สังหาฯพิเศษ

การให้อสังหาฯ , สังหาฯพิเศษ

โดย LawDD

Tags :

ให้
สิทธิซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถซื้อขายกันได้
549
สิทธิซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถซื้อขายกันได้

สิทธิซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถซื้อขายกันได้

โดย LawDD

Tags :

ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและสัญญาจะซื้อจะขาย
570
ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและสัญญาจะซื้อจะขาย

ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและสัญญาจะซื้อจะขาย

โดย LawDD

Tags :

สัญญาซื้อขายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
563
สัญญาซื้อขายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

สัญญาซื้อขายแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

โดย LawDD

Tags :

ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับสัญญาจะซื้อจะขาย
455
ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับสัญญาจะซื้อจะขาย

ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับสัญญาจะซื้อจะขาย

โดย LawDD

Tags :

facebook
twitter
google plus

สารบัญ

กลับสู่ด้านบน